Polityka prywatności

POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności sklepu internetowego limi.pl (dalej cytowane jako „Serwis”)

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług sklepu internetowego poprzez Serwis.

 

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

„ŚWIAT PIECZYWA TOKARSKI S.K.A.” NIP 9820372550, REGON 101312514, adres e-mail sklep@limi.pl, adres korespondencyjny Łódź, ul. Stefana Jaracza 25, telefon 735-216-026.

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

Filary ochrony danych osobowych w Serwisie:

1. Legalność – Serwis dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

2. Bezpieczeństwo – Serwis zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych‚ podejmując stale działania w tym zakresie.

3. Prawa jednostki – Serwis umożliwia osobom‚ których dane przetwarza‚ wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

4. Rozliczalność – Serwis dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

 

Serwis przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH

 

Serwis na wiele sposobów zbiera i przetwarza dane osobowe przekazywane za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, włączając w to Sklep internetowy. Niektóre dane osobowe są niezbędne w celu sprzedaży oferowanych produktów, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne, np. w celach marketingowych, newsletter.

 

Serwis zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Twoich żądań. Dane osobowe, które Serwis gromadzi i przetwarza, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

1. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;

2. dane adresowy, przede wszystkim adres doręczenia produktu;

3. dane dot. płatności, a więc np. numery rachunków bankowych czy kart kredytowych;

4. informacje o użytkowniku, na przykład wiek użytkownika, dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP.

 

 

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Serwis przetwarza dane osobowe w celach zgodnych z prawem i tylko, jeśli:

1. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych;

2. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, np. dostarczenia przez nas produktu;

3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego np. weryfikacja wieku Użytkownika;

4. przetwarzanie danych służy dostarczeniu aktualnej informacji o ofercie sklepu Użytkownikom;

5. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której dane przetwarzamy, włączając w interesy Serwisu w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania i sprzedaży naszych produktów, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych.

 

Serwis przetwarza dane osobowe, aby:

1. ułatwić korzystanie ze Sklepu, umożliwić Wam nabywanie naszych produktów oraz kontaktować się z Wami w ramach standardowej obsługi;

2. zapewniać szeroko rozumianą obsługę klienta i wsparcie techniczne;

3. personalizować zawartość Sklepu i wyniki wyszukiwania.

 

 

UJAWNIANIE, PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

 

Ujawnianie i przekazywanie przez Serwis danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

Serwis nie przekazuje Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedaje ich ani nie wykorzystuje, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

 

Jednakże Serwis zastrzega sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących przypadkach:

1. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w imieniu Serwisu usługi, na przykład wsparcie informatyczne, usługi hostingowe, obsługę płatności, dostarczanie produktów (firmy kurierskie i pełnomocnicy);

2. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

 

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG (Unia Europejska/Europejski Obszar Gospodarczy), który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okresy przechowywania danych osobowych są związane z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a. dane przetwarzane na podstawie umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia terminu ewentualnych roszczeń;

b. w przypadku założenia konta w Sklepie – w systemie informatycznym obsługującym Sklep - dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;

c. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

d. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym czasie. Będzie to skutkować zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację Twoich oczekiwań.

 

Użytkownik w każdej chwili ma prawo sprawdzić, które z jego danych osobowych Serwis przetwarza. W tym celu Użytkownik może napisać na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności. Serwis odpowiedź przekażemy w formie e-mail.

 

Użytkownik możesz także żądać uaktualnienia lub poprawienia danych osobowych.

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć dane osobowe, które przetwarzamy, chyba, że:

1. czekamy na opłacenia zamówionego przez Użytkownika produktu,

2. Użytkowni zakupił produkt w Sklepie – wtedy dane osobowe zostaną zachowane w celach księgowych;

 

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

 

Użytkownik ma prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 

 

ZAPISY KOŃCOWE – zmiana polityki prywatności, wyłączenie odpowiedzialności

 

 

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis limi.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – dane zostały wskazane na początku Polityki Prywatności.

 

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest „ŚWIAT PIECZYWA TOKARSKI S.K.A.” NIP 9820372550, REGON 101312514.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Serwis informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 

 

 

Product added to compare.